Αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων

Μετά από συνεννόηση των διδασκόντων με τους φοιτητές έγινε αλλαγή στα μαθήματα “Διαδίκτυο των Αντικειμένων” και “Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή”.

Παρακαλείσθε να δείτε εδώ το νέο πρόγραμμα

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών