Αναβολή μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα “Διοίκηση έργων πληροφορικής” και “Φορητές και κινητές τεχνολογίες” δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα 8/4/2019 λόγω τεχνικών προβλημάτων των αιθουσών.

Θα υπάρξει αναπλήρωση των μαθημάτων μετά από συνεννόηση των διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών