Αναβολή μαθημάτων

Σας ενημέρωνουμε ότι τα μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα 9/1/2019 λόγω κακοκαιρίας.

Θα υπάρξει ενημέρωση για την αναπλήρωση των μαθημάτων.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών