Αξιολόγηση μαθημάτων

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ σας καλούν να πραγματοποιήσετε την αξιολόγηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών