Διπλωματικές εργασίες

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι διπλωματικές εργασίες θα πρέπει να παρουσιαστούν την Παρασκευή 21/2 απο τις 4:30 μέχρι τις 7:00 το απόγευμα στην αίθουσα ΕΑ4 μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι παρουσιάσεις θα γίνονται ανά 10 λεπτά και θα πρέπει να συννενοηθείτε με τον επιβλέποντα καθηγητή σας για την ώρα παρουσίασης σας.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών