Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού” για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα οργανώσει και θα λειτουργήσει αυτοδύναμα για πρώτο έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού» το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται  μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων:

http://ihst.csd.auth.gr/admissions 

και σε έντυπη μορφή ως τις ημερομηνίες συνεντεύξεων στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Σημαντικές ημερομηνίες:

1η περίοδος κατάθεσης αιτήσεων 3/9/2018
1η περίοδος συνεντεύξεων ως 3/9/2018
1η ανακοίνωση επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 5/9/2018
Εγγραφή μεταπτυχιακών  φοιτητών από 5/9/2018 ως 14/9/2018
2η περίοδος κατάθεσης αιτήσεων από 5/9/2018 ως 1/10/2018
2η περίοδος συνεντεύξεων ως 2/10/2018
Τελική ανακοίνωση επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 5/10/2018
Εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών από 5/10/2018 ως 12/10/2018
Έναρξη μαθημάτων 15/10/2018

Προσοχή!!Μετά την οριστικοποίηση της αίτησής σας δεν έχετε δικαίωμα να την επεξεργαστείτε αλλά είναι υποχρεωτική για το δικαίωμα συμμετοχής σας στις συνεντεύξεις προκειμένου να γίνεται αποδεκτός υποψήφιος.

Αναλυτική ανακοίνωση εισαγωγής Μεταπτυχιακών φοιτητών 2018-2019

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών