Μήνυμα για δημιουργία ακαδημαϊκού λογαριασμού

Αν δεν σας έχει αποσταλεί ακόμη το μήνυμα για την δημιουργία ακαδημαϊκού λογαριασμού θα πρέπει να μπείτε στο https://register.auth.gr/account/ και να επιλέξετε την αποστολή του sms για να προχωρήσετε στην συνέχεια στην ίδρυση του ακαδημαϊκού σας λογαριασμού.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών