Μεταφορά μαθήματος “Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας”

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας” από την Πέμπτη 17/10/2019 και για όλο το υπόλοιπο εξάμηνο θα πραγματοποιείται στην αίθουσα ΕΑ3 τις ώρες 19:00-21:30

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών