Ομιλία του καθηγητή Τριπάκη Σταύρου (Northeastern University, ΗΠΑ)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. παρουσιάζει τον Καθ. Σταύρο Τριπάκη (Northeastern University, ΗΠΑ) που θα δώσει διάλεξη με θέμα

Πρόσφατη έρευνα πάνω στην Επιστήμη της Σχεδίασης Λογισμικού και Συστημάτων

 

 στην αίθουσα H1 του Τμήματος Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (Ημιόροφος, Κτίριο Βιολογίας) την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στις 16:30.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επιστήμη είναι η γνώση που επιτρέπει τη διατύπωση προβλέψεων. Ποια ακριβώς είναι η επιστήμη της σχεδίασης συστημάτων; Τι προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε για τα συστήματα που σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε; Καθώς τα συστήματα αυτά στηρίζονται όλο και περισσότερο πάνω σε λογισμικό, το πιο σύνθετο από όλες τις κατασκευές που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος μέχρι σήμερα, τι προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε για τη συμπεριφορά του λογισμικού; Χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την έρευνά μας, προτείνουμε μία τυποκρατική (formal) προσέγγιση για να απαντηθούν τα συγκεκριμένα παραδείγματα και παρουσιάζουμε κάποιες πρόσφατες εργασίες πάνω σε: (1) Λογισμό Εκλέπτυνσης (Refinement Calculus) για αντιδρώντα συστήματα, ένα πλαίσιο συνθετικής αναπαράστασης και αυστηρής αιτιολόγησης της σχεδίασης κυβερνοφυσικών (cyber-physical) συστημάτων (2) σύνθεση από σενάρια και προδιαγραφές, ένα ισχυρό συνδυασμό εκμάθησης από παραδείγματα και τυποκρατικής σύνθεσης από προδιαγραφές; και (3) σύνθεσης πλατφόρμας εφαρμογών με παραδείγματα λύσεων σε προβλήματα ασφάλειας.
Σχετικά με τον ομιλητή:

Stavros Tripakis
Associate Professor
Khoury College of Computer Sciences
Northeastern University
Boston, MA, USA

email:   stavros@northeastern.edu
Ο Σταύρος Τριπάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Northeastern University. Κατέχει Ph.D. στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Verimag Laboratory, Joseph Fourier University, Grenoble, Γαλλία, και δούλεψε στο παρελθόν στα University of California at Berkeley, French National Research Center CNRS, Cadence Design Systems και στο Aalto University. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν πάνω στις θεμελιώσεις της σχεδίασης λογισμικού και συστημάτων, την επαλήθευση συστημάτων μέσω υπολογιστή και τα κυβερνο-φυσικά συστήματα. Ο Δρ. Τριπάκης προήδρευσε στο 10th ACM & IEEE Conference on Embedded Software (EMSOFT 2010) και διατέλεσε Γραμματέας/Ταμίας (2009-2011) και Αντιπρόεδρος (2011-2013) του ACM SIGBED. Το h-index του είναι 47.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών