Προσφορά εργασίας

Το ΕΔΥΤΕ <https://grnet.gr/> ενδιαφεται να προσλάβει πολύ καλούς developers για ανάπτυξη εφαρμογών σε opensource tools & στο noc για διαχείριση δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών.

Οι αμοιβές είναι ανταγωνιστικές της αγοράς.

Όσοι ενδιαφέρονται ας στείλουν στον κ. Σταμέλο το βιογραφικό τους και να υποβάλουν αίτηση στο https://apply.workable.com/grnet-sa/?not_found=true

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών