Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου

Θα βρείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής για τον Ιανουάριο εδώ

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών