Πρόγραμμα Μαθημάτων “Σοβαρά Παιχνίδια” και “Ανάλυση δεδομένων μάθησης” την Τετάρτη 6/3/2019

Την ερχόμενη Τετάρτη (6/3/2019) οι διαλέξεις των μαθημάτων “Σοβαρά Παιχνίδια” και “Ανάλυση δεδομένων μάθησης” θα διεξαχθούν ως εξής:

  • 16.00 – 18.15: Σοβαρά παιχνίδια (Θ. Τσιάτσος)
  • 18.30 – 20.15: Ανάλυση δεδομένων μάθησης (Στ. Δημητριάδης)

Η παραπάνω αλλαγή θα ισχύσει ΜΟΝΟ για την συγκεκριμένη Τετάρτη

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών