Πρόσκληση για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ανακοινώνεται ότι η περίοδος κατάθεσης αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού» παρατείνεται μέχρι τις 15/9/2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται  μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων:

http://ihst.csd.auth.gr/admissions

Μπορείτε να βρείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

Προσοχή!!Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης σας δεν έχετε δικαίωμα να την επεξεργαστείτε αλλά είναι υποχρεωτική για το δικαίωμα συμμετοχής σας στις συνεντεύξεις προκειμένου να γίνεται αποδεκτός υποψήφιος.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών